• Kompleksowa usługa
 • Ponad 20 lat doświadczenia
 • Najlepsi specjaliści

Jak prawidłowo myć narzędzia w Myjni termodezynfektorze serii MELAtherm 10

Pobierz ulotkę

Skuteczność czyszczenia i zachowanie wartości narzędzi przy użyciu myjni-dezynfektora zależą od wielu czynników. Główne powody błędów czy zabrudzeń i wskazówki, jak je uniknąć, znajdują się w poniższym dokumencie.

  1. Odkładanie zabrudzonych narzędzi na mokro/sucho
   1. Należy wkładać brudne narzędzia bezpośrednio do myjni – to znaczy, że na ogół nie trzeba moczyć narzędzi wcześniej w roztworze chemicznym. Trzeba zwrócić uwagę na to, aby instrumenty były chronione przed światłem i źródłem ciepła, aby nie doszło do przyschnięcia zabrudzeń. Proszę składować narzędzia w myjni krótko – zalecamy nie przechowywać w myjni dłużej niż 4 godziny bez mycia i dezynfekcji.
   2. Jeżeli myjnia jeszcze nie jest zapełniona i nie chcemy włączyć programu do mycia i dezynfekcji, radzimy włączyć program szybki lub chociaż mycie. Zapobiega to koagulacji i przyklejenia się zabrudzeń do instrumentów. Koszt cyklu w myjni-termodezynfektorze MELAtherm jest niski, dlatego lepiej włączać myjnię częściej niż za rzadko.
   3. Narzędzia, na których po zabiegu znajdują się pozostałości substancji nierozpuszczalnych jak np. cementów dentystycznych, żywic światłoutwardzalnych, mas wyciskowych, środków kanałowych i podobnych, polecamy oczyścić z ww. zabrudzeń ręcznie – najlepiej od razu po zabiegu. Możliwe jest także wstępne mycie w myjce ultradźwiękowej w wodzie demineralizowanej lub w płynie lekko alkalicznym pasującym do płynu stosowanego w myjni.
    W przypadku mocno utwardzonych pozostałościach organicznych na narzędziach (krew, ropa, sól fizjologiczna itp. innych widocznych pozostałości organicznych), dopuszczamy wstępne mycie w roztworze chemicznym. Płyn musi być dostosowany do płynu stosowanego w myjni-termodezynfektorze. W innych przypadkach radzimy wkładać zabrudzone instrumenty bezpośrednio do myjni-termodezynfektora.
   4. Jeżeli narzędzia są moczone w roztworze chemicznym przed myciem w myjni, może to doprowadzić do piany podczas mycia maszynowego lub/i korozji na instrumentach. Jeżeli mimo to chcemy umyć instrumenty w roztworze chemicznym przed włożeniem do myjni, instrumenty muszą być dokładnie wypłukane zwykłą wodą przed wsadzeniem do myjni.
   5. Prosimy nie moczyć instrumentów w wodzie przez całą noc. Także moczenie w wodzie demineralizowanej/destylowanej może w połączeniu z zabrudzeniami (np. krwią) prowadzić do pogorszenia jakości narzędzi.
  2. Przygotowanie i mycie wstępne – zobacz na YouTube
   1. Jeśli narzędzia mają być myte ręcznie, proszę pamiętać, aby nie używać żadnych środków lub narzędzi, które mogłyby uszkodzić powierzchnię narzędzia. Proszę nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących, szczotek drucianych lub gąbek metalowych. Informacje na temat prawidłowego przygotowania narzędzi musi dostarczyć producent narzędzi.
   2. Przed włożeniem do myjni należy sprawdzić, czy narzędzia wgłębione (końcówki, igły, itp.) są drożne. Prosimy zwrócić uwagę na instrukcje obsługi narzędzia.
   3. Narzędzia powinny o ile to możliwe być rozmontowane – zgodnie z instrukcjami producenta.
   4. Skorodowane lub/i popękane instrumenty powinny być wyselekcjonowane i dokładnie oczyszczone ręcznie oraz naprawione, ponieważ mogą przerzucić korozję na inne narzędzia.
  3. Układanie w myjni-termodezynfektorze – zobacz na YouTube
   1. Układając narzędzia proszę zwracać uwagę na to, aby strumień wody spryskiwacza miał dostęp do każdego instrumentu. Narzędzia nie powinny leżeć jedno na drugim. W przypadku korzystania z uchwytów innych producentów, proszę zwracać uwagę na to, aby konstrukcja zapewniała natrysk w każdym miejscu i umożliwiała odpływ wody.
   2. Narzędzia przegubowe (np. nożyczki) należy wkładać otwarte tak, aby woda mogła je umyć w każdym miejscu.
   3. Narzędzia wrażliwe (np. lusterka) muszą znajdować się w wystarczającej odległości od siebie. Wkładanie luzem do koszy lub kaset może uszkodzić np. powierzchnię lustra.
   4. W przypadku korzystania z kaset, proszę upewnić się, że instrumenty są rozdzielone i nie zsuwają się jedno na drugie. Oferujemy różne kosze, uchwyty i rozdzielniki.
   5. Proszę myć tylko takie narzędzia w myjni, które zostały wyraźnie zatwierdzone do mycia w myjni-termodezynfektorze przez producenta. Urządzenia te są często oznaczone symbolem:

    Polecamy poprosić producenta narzędzi o instrukcję mycia zgodną z normą EN ISO 17664.
   6. Proszę zwracać uwagę na wskazówki producenta, w szczególności w zakresie kompatybilności ze środkami stosowanymi w myjni.
   7. Prosimy nie reprocesować instrumentów jednorazowych. Instrumenty jednorazowe można rozpoznać np. w ten sposób:
   8. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika specjalistycznych instrumentów (jak np. końcówki, instrumenty okulistyczne, narzędzia wgłębione).
  4. Kontrole rutynowe
   1. Proszę regularnie sprawdzać filtry (np. w adapterze do końcówek) i sita (także drobne) i je wyczyścić lub wymieniać.
   2. Prosimy zapewnić kontrole zgodnie z instrukcją obsługi. Szczególnie ważne jest czyszczenie sit znajdujących się na dole w komorze myjni.
  5. Wybór odpowiednich programów
   1. Program uniwersalny: do normalnie zabrudzonych instrumentów.
   2. Program intensywny: do szczególnie mocno zabrudzonych instrumentów.
   3. Program szybki: nadaje się do instrumentów lekko zabrudzonych, nie nadaje się do instrumentów wgłębionych!
   4. Program okulistyczny: niezbędny do mycia instrumentów okulistycznych, wymaga wody uzdatnionej!
   5. Jeżeli wynik programu uniwersalnego jest niezadowalający, proszę wypróbować program intensywny.
  6. Płyny stosowane w myjni-termodezynfektorze – zobacz na Youtube
   1. Aby uniknąć problemów związanych z czyszczeniem, polecamy korzystać z płynów, które zostały ustalone z technikiem podczas instalacji urządzenia. Wymiana płynów jest tłumaczona na naszym kanale YouTube.
  7. Informacje ogólne
   1. Należy pamiętać, że z myślą o produktach do zmywarek domowych, takich jak detergenty, niedopuszczone płyny do płukania, folie aluminiowe (jako profilaktyka plam), ocet lub soda do poprawienia zapachu itp. nie powinny być stosowane w myjniach-dezynfektorach. Mogą być źródłem innych problemów. Te środki zakłócają proces mycia i mogą spowodować uszkodzenie myjni i narzędzi. Dopuszczone środki osiągają optymalne rezultaty mycia przy odpowiednim dozowaniu. Dodatkowe środki nie są pomocne – a mogą być szkodliwe.
   2. Spryskiwacze powinny być raz po raz wyjmowane w celu sprawdzenia drożności dysz. Proszę sprawdzać także, czy sita są odpowiednio wsadzone. Szczelnie zainstalowane sito zapobiega dostaniu się cząsteczek brudu lub części spryskiwacza do środka urządzenia.
   3. Przed wyjęciem sit, proszę wyciągnąć małe części (np. wiertła), aby nie wpadły głębiej do urządzenia.
   4. Po każdym napełnieniem soli, proszę włączać program (np. program szybki), aby usunąć wszelkie pozostałości soli z komory. Mogą doprowadzić do korozji.
   5. Myjnia powinna bać włączana co najmniej 1-2 razy w tygodniu. Zapobiega to np. zapowietrzaniu lub zakamienianiu się podzespołów w myjni. Proszę zwrócić uwagę na wskazówki w instrukcji obsługi.

Co robić, jak pozostaną pytania?

Wykwalifikowany technik może pomóc, dając instrukcje jak postępować lub zaznaczy błędy znalezione w poprzednich punktach. Można też wysłać wiadomość w języku polskim do fabryki pod adres info@melag.de (prosimy o zdjęcia narzędzi).

Przykłady:

Problemy: narzędzia leżące jedno na drugim mogą spowodować, że korozja przenosi się z instrumentu na instrument.
Woda ze spryskiwacza nie ma dostępu do każdego narzędzia. Nie osiąga też wgłębień, np. ssaków.
Lusterko wysunęło się z boku i może zablokować dolny spryskiwacz.
Woda nie może odpłynąć swobodnie z tacek, co prowadzi do plam po suszeniu.
Ogólnie zły efekt suszenia tacek i instrumentów z plamami.

Kosze zapewniają lepsze usytuowanie instrumentów. Instrumenty nie będą do siebie przylegały. Nożyczki mogą być zawieszone na uchwycie, co zapewnia wyczyszczenie stawu. Woda lepiej spływa z tacek, co zapobiega plamom.

Narzędzia, na których po zabiegu znajdują się pozostałości cementów dentystycznych, żywic światłoutwardzalnych, mas wyciskowych, środków kanałowych i podobnych substancji nierozpuszczalnych w wodzie, polecamy oczyścić z ww. zabrudzeń ręcznie – najlepiej od razu po zabiegu. Możliwe jest także wstępne mycie w myjce ultradźwiękowej w wodzie demineralizowanej lub w płynie lekko alkalicznym pasującym do płynu stosowanego w myjni dezynfektorze.

Na obrazkach widać korozję. Patrząc przez mikroskop można by zauważyć uszkodzenie warstwy pasywnej, czyli zewnętrznej warstwy ochronnej. Ta warstwa chroni instrument jak skóra np. przed solą (chlorkiem) niszczącym instrument:

Sól może występować w wodzie z kranu, w wodzie słabo demineralizowanej, w złych środkach do czyszczenia i dezynfekcji, w wydzielinach ciała ludzkiego, w fizjologicznym roztworze soli, w lekach,
w środkach żrących.

Instrumenty skorodowane powinny być wysortowane i jeżeli się da naprawione – istnieje ryzyko, że podczas mycia przeniosą korozję na inne instrumenty.
Można spróbować instrumenty doczyścić specjalnym płyem, jak np. Dr. Weigert neodisher IR.
Proszę zwracać uwagę no odpowiednią konserwację olejem (polecanym przez producenta instrumentu, nadającym się do mycia w myjni i do sterylizacji).
Polecamy długo nie moczyć instrumentów w wodzie demi, woda z kranu nie powinna zawierać żelaza.
Proszę też sprawdzić, czy w komorze w sicie są małe żelazne cząsteczki.


Pozostałości organiczne, np. krew.

Polecamy włączać myjnię częściej, aby skrócić czas składowania w myjni; sprawdzić, czy strumień wodny ze spryskiwacza ma dostęp do instrumentu. Prosimy sprawdzić, czy narzędzia wcześniej były dezynfekowane w roztworze, który mógł spowodować przyklejenie pozostałości do instrumentu.

Z celem wyczyszczenia zaschłych pozostałości organicznych na instrumentach (krew, ropa, sól fizjologiczna itp. innych widocznych pozostałości organicznych), dopuszczamy wstępne mycie w roztworze chemicznym. Płyn musi być dostosowany do płynu stosowanego w myjni-termodezynfektorze.


Narzędzia na obrazkach nie nadają się do mycia w myjni. Ogólnie mówiąc często są to kolorowe metale lub aluminium, które nie nadają się do mycia maszynowego i mogą ulec zniszczeniu.

Narzędzia, które nadają się do mycia w myjni są często oznaczone symbolem:

Narzędzia jednorazowe są oznakowane np. w następujący sposób:

 

Pobierz ulotkę

Sprawdź kategorie produktów!

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0