• Kompleksowa usługa
  • Ponad 20 lat doświadczenia
  • Najlepsi specjaliści

Używanie wody demineralizowanej/destylowanej do sterylizacji zapewnia, że w wodzie nie ma minerałów, które mogłyby zaszkodzić narzędziom lub autoklawom. Jakość wody, która jest przyjmowana dla tych dwóch pojęć, może być identyczna. Produkcja wody destylowanej następuje przez odparowanie i kondensację wody, natomiast produkcja wody demineralizowanej następuje z reguły przez stacje uzdatniania wody, które bazują na zasadzie wymiany jonów lub odwróconej osmozy.

Przed każdym rozpoczęciem programu Autoklaw kontroluje jakość wody przez pomiar przewodności. Przy jakości wody 40 µS/cm autoklaw generuje komunikat ostrzegawczy, a po przekroczeniu 60 µS/cm komunikat błędu. Jeśli woda o niewystarczającej jakości znajduje się w zbiorniku, nie ma możliwości uruchomienia programu. Jednostka przewodności wody µS/cm definiuje opór elektryczny dla ilości rozpuszczonych cząstek w wodzie.

W niemal wszystkich gabinetach sprawdziło się automatyczne zasilanie autoklawów MELAG w wodę zasilającą. MELAdem 47 oraz Meladem 56 pracuje metodą odwróconej osmozy, a MELAdem 40 i MELAdem 53  metodą wymienników jonowych. Po uzdatnieniu wody posiada ona wartość przewodności od 1 do 5 µS.

 

Sprawdź kategorie produktów!

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0