• Kompleksowa usługa
  • Ponad 20 lat doświadczenia
  • Najlepsi specjaliści

Etapy mycia i dezynfekcji MELAtherm 10

Jak działa myjnia-dezynfektor MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution:

Termodezynfektor MELAtherm 10 i MELAtherm 10 Evolution służy do maszynowego mycia narzędzi
i monitorowania procesu. W myjni kontrolowane i dokumentowane są istotne parametry zapewniające
wystandaryzowane i powtarzalne procesy. Automatyczne dozowanie mediów procesowych (środek
czyszczący, neutralizator, środek płuczący) zapewnia optymalne wyniki czyszczenia i suszenia. Wysoka
temperatura wykorzystana przez odpowiednio długi czas zapewnia dezynfekcję narzędzi.

Etapy mycia i dezynfekcji

Termodezynfektory MELAtherm zapewniają efektywne maszynowe mycie, dezynfekcję i suszenie
narzędzi w dedykowanych do tego akcesoriach. Wszystkie dostępne w ofercie uchwyty, kosze, adaptery,
zasobniki mycia zostały sprawdzone pod względem wymogów w praktykach stomatologicznych i
lekarskich.

Cztery etapy procesu:
1. Mycie:
Płukanie wstępne zimną wodą dla usunięcia białek oraz dużych zanieczyszczeń. Dzięki zimnej wodzie
uniemożliwione jest osiadanie białek tzw. koagulacja na narzędziach. Następna faza mycia jest
przeprowadzana ciepłą wodą z alkaliczno-enzymatycznym środkiem myjącym MEtherm 50.
MEtherm 50 to wydajny, lekko alkaliczny środek myjący do rozpuszczania tłuszczy oraz pozostałości
białek. Szczególna efektywność mycia jest osiągana przez połączenie enzymów i środków
powierzchniowo czynnych. MEtherm 50 redukuje równocześnie powstawanie zanieczyszczeń na
komorze mycia i narzędziach.
2. Neutralizacja:
Dla maksymalnych rezultatów mycia następuje neutralizacja, a następnie płukanie narzędzi, dzięki czemu
możliwe jest usunięcie pozostałości chemikaliów.
Niska wartość pH neutralizatora na bazie fosforowego lub kwasu cytrynowego wyrównuje alkaliczność
fazy mycia.
MEtherm 55 na bazie kwasu cytrynowego jest szczególnie tolerującym materiał neutralizatorem do
zakresu dentystycznego, okulistycznego i chirurgicznego. Natomiast do zastosowania w laryngologii,
chirurgii, ginekologii i podologii powstały na bazie kwasu fosforowego MEtherm 56 skutecznie
rozpuszcza osady na narzędziach. Neutralizatory efektywnie zapobiegają tworzeniu się osadu i chronią
narzędzia.
3. Dezynfekcja:
Dezynfekcja termiczna narzędzi następuje po płukaniu czystą wodą, dobywa się w temperaturze 90 °C i z
czasem wyjaławiania 5 minut. Łącząc temperaturę i czas przy dezynfekcji termicznej osiąga się
dezynfekcję wysokiego poziomu.
Podczas fazy nagrzewania do dezynfekcji dodaje się neutralny pod względem pH środek płuczący
MEtherm 61, aby w późniejszym etapie optymalnie regulować jakość wyników suszenia.
Wszystkie programy w Myjniach są wykonane w sposób oszczędzający energię i zasoby, a równocześnie
trwają krótko i zapewniają najlepsze warunki mycia.
4. Suszenie:
Aktywne, maszynowe suszenie wewnętrzne oraz zewnętrzne znacząco oszczędza czas w procesie
dekontaminacji, a także chroni narzędzia. Za pomocą filtra HEPA powietrze z pomieszczenia jest
oczyszczane z mikroorganizmów, a następnie w komorze termodezynfektora jest używane do osuszania
narzędzi. Po myciu i dezynfekcji narzędzia są suche i ciepłe. Ze względu na złożoność wąskokanałowe
narzędzia wgłębione, na przykład kątnice, prostnice, endoskopy lub specjalne narzędzia okulistyczne
powinny być dodatkowo ręczne suszenie zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Aktywne suszenie w MELAtherm zapewnia zachowanie wartości narzędzi: unika się uszkodzeń,
korozji i powstawania plam na narzędziach.

Sprawdź kategorie produktów!

Adres firmy

Znamed
Bystrzyca Dolna 56A
58-100 Świdnica

748 53 57 61

biuro@znamed.pl

Formularz kontaktowy

Przetwarzanie danych osobowych
Polityka cookies

+48748535761

Your compare list

Compare
REMOVE ALL
COMPARE
0